Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl

Welkom

KC DYNAMIEK … aan de Goudenweg 200 - 6216 TT Maastricht
is een nieuw Maastrichts kindcentrum van de Stichting kom Leren in de wijk Daalhof/Hazendans.
Het gebouw ligt op een markante plek aan een natuurtuin, vlakbij een sporthal, speelveld en kinderboerderij, op de grens van de wijken Daalhof/Dousberg/Hazendans/Belfort en Pottenberg.
 
Een nieuwe school,  nauw samenwerkend met ...
MIK peuterspeelzaal Dynamiek, BSO De Gouden Wereld en BSO de Beestenbende binnen een Integraal Kind Centrum.
Ook Trajekt, de Wie Kent-school, dBos (bibliotheek Centre Ceramique) en een kinderfysiotherapeute behoren tot onze partners.
Wij bieden onderwijs, opvang, zorg en activiteiten onder één dak!

 
Elk kind mag er zijn. Vanuit een positieve grondhouding worden in een levendig en afwisselend dagritme en in een dynamisch uitdagende  'groene' omgeving eigentijds krachten, talenten en eigenschappen gestimuleerd om zich goed te kunnen ontwikkelen in voorbereiding op de maatschappij.  Behalve aandacht voor alle leergebieden en vakken en de positieve omgang met elkaar heeft kunst/ cultuur, wetenschap en techniek  een mooie plek in ons onderwijsprogramma.
Wij gebruiken 21ste eeuwse vaardigheden om kinderen goed voor te bereiden op onze snel veranderende multiculturele kennismaatschappij. Een onderzoekende houding,  creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken,  ICT geletterdheid, zelfregulatie en samen werken en samen leven zijn vaste onderdelen van ons dagelijks programma.
 
 Kindcentrum Dynamiek…
"Beweeg, beleef, groei en bloei
van peuter tot gouden wereldburger!"

 
Het is onze missie om een veilige en sfeervolle omgeving te bieden, waarin kinderen positief worden benaderd. Betrokken medewerkers dagen kinderen uit hun talenten te ontdekken en te ontplooien. In een dynamische omgeving blijven wij in beweging en een stimulans voor elkaar,  zodat  iedereen  kan groeien en bloeien!
 
Onze school maakt deel uit van Stichting kom Leren.