Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl

OPEN DAG ZATERDAG 9 APRIL VAN 10:00 - 14:00 U.
Welkom

KC DYNAMIEK … aan de Goudenweg 200 – 6216 TT Maastricht
is een nieuw Maastrichts kindcentrum van de Stichting kom Leren
in de wijk Daalhof/Hazendans.
Het gebouw ligt op een markante plek aan een natuurtuin, vlakbij een sporthal, speelveld en kinderboerderij, op de grens van de wijken Daalhof/Dousberg/Hazendans/Belfort … Pottenberg …
 
Een NIEUWE school, die is ontstaan uit de fusie tussen ABB Fons Olterdissen en
OBS Elckerlijc. Een nieuwe school, nauw samenwerkend met peuterspeelzaal DYNAMIEK
en BSO De Gouden Wereld binnen een Integraal Kind Centrum.
 
Kinderen ontmoeten elkaar met hun diversiteit in aard en gedrag met hun verschillende
achtergronden en levensbeschouwingen in een omgeving waar ze zich onderzoekend en
ondernemend kunnen ontwikkelen. Leergrenzen worden verkend en verlegd.

 
In een levendig en afwisselend dagritme en in een dynamisch uitdagende  ‘groene’ omgeving worden eigentijds krachten, talenten en eigenschappen gestimuleerd om zich goed te kunnen ontwikkelen in voorbereiding op de maatschappij.  [Niet alleen cognitief, ook creatief en sociaal emotioneel in taal, kunst, cultuur, wetenschap en techniek.]
 
Onze school maakt deel uit van stichting kom Leren.
Stichting kom Leren is een stichting die is ontstaan uit een fusie tussen Stichting jong Leren, een organisatie voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Zuid Limburg en SKO-Mergelland een organisatie voor katholiek primair onderwijs in het Heuvelland.