Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
Vacature MR-schooljaar 2016-2017      Jaarverslag 2014-2015

Notulen MR:  september 2015november 2015januari 2016maart 2016april 2016 - mei 2016   - september 2016 - november 2016 - Verslag MR 8 december 2016.pdf - Verslag MR 16 februari 2017.pdf - verslag 6 juli 2017.pdf
 
Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden die, zoals de naam al zegt, medezeggenschap heeft in het beleid van het bestuur van de school.
Hoe een school haar organisatie en onderwijs inricht, haar financiŽn regelt, het gebouw in stand houdt, e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag van de school beslist, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om ouders en leerkrachten hierbij inspraak te laten hebben.
Het bestuur, in ons geval de Stichting kom Leren, heeft in veel gevallen de verplichting om bij beleidskwesties (met name wijzigingen) het advies van de medezeggenschapsraad in te winnen.
In een aantal aangelegenheden is instemming van de MR noodzakelijk.
 • De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer acht tot tien maal per jaar.
 • De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders van de school. Vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op de website.
 • De raad telt in totaal zes leden -drie ouders en drie leerkrachten- terwijl de directie van de school als overlegpartner optreedt.
 • De zittingstermijn van de leden is drie jaar met een maximum van twee zittingstermijnen.
 • Correspondentie met de medezeggenschapsraad kan naar het adres van de school, ter attentie van de MR, verzonden worden.
Aangezien kom Leren meerdere scholen bestuurt, is er ook sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die advies- en instemmingsrecht heeft over beleidszaken op bestuursniveau.
In deze GMR zitten van een aantal aangesloten scholen een of twee vertegenwoordigers (ouders en of leerkrachten). Zij bespreken de bovenschoolse aangelegenheden. Iedere school behoudt de eigen MR die de belangen van de school behartigt.
Ook alle vergaderingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn openbaar.
Agenda en verslagen zijn verkrijgbaar via de desbetreffende GMR-leden en de directie.

Huidige MR-leden KC Dynamiek:
Namens de ouders:
 • Martijn Plitscher, voorzitter
 • Anja Put, secretaris
 • Kim Baardwijk
Namens het personeel:
 • Marleen Habets, penningmeester
 • Marij Boden
 • Marcel Hermsen
 Ellen Ploegstra is lid van de GMR van Stichting kom Leren.