Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
De oudervereniging en haar doelstelling:
De oudervereniging speelt een rol bij vieringen en extra activiteiten op school. De school vormt verschillende commissies rondom speciale dagen (feestdagen, carnaval e.d.) en de oudervereniging ondersteunt deze initiatieven door bijvoorbeeld het versieren van de school, het verlenen van hand- en spandiensten of door het doen van een financiële bijdrage.
Daarnaast organiseren wij tweejaarlijks een schoolreisje voor alle leerlingen. De oudervereniging vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van alle ouders, waardoor wij deze activiteiten mogelijk kunnen maken.
Wanneer u dus graag iets wilt betekenen voor de extra activiteiten of u wilt méér weten over wat wij doen, spreek ons aan op het schoolplein of bezoek een van onze vergaderingen. De oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken, waarbij overigens ook altijd een of twee leerkrachten aanwezig zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar, staan in de kalender en worden in de nieuwsbrief aangekondigd.
 
Bestuur
Door de fusie van de school is het nodig om ook de twee Ouderverenigingen samen te voegen. Welke gevolgen dit heeft voor de invulling van de bestuursfuncties laten wij u zo snel mogelijk weten.
Voorlopig aanspreekpunt:          Josephine Derrez-Maranus – josephine@theuic.com

In de algemene ledenvergaderingen van de OV Elckerlijc en OV Fons Olterdissen op 20 oktober, is besloten om de bestaande ouderverenigingen op te heffen. Er wordt met nieuwe statuten via een notaris een nieuwe oudervereniging Dynamiek opgericht die ingeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel. Dat heeft nogal wat tijd nodig en in afwachting daarvan gaan natuurlijk wel alle activiteiten en daarmee ook de kosten voor de kinderen door. En daar is uw ouderbijdrage weer hard voor nodig.

De besturen van de 2 oude OV's hebben besloten om in afwachting van de nieuwe OV voorlopig één rekeningnummer te handhaven voor alle betalingen en ook ouderbijdrage (praktisch en goedkoper dan twee rekeningen aanhouden). Met de ouderbijdrage betalen we allerlei leuke activiteiten voor uw kind(eren) zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, extra culturele activiteiten, schoolreisje.

De bijdrage voor het 1e kind bedraagt €32,50 ; het 2e kind €30,- en het 3e kind €27,50. Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL13INGB0002641678 ten name van OV Elckerlijc onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Met dank, de bestuurders van de ouderverenigingen Fons Olterdissen en Elckerlijc.