Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
De oudervereniging en haar doelstelling:
De oudervereniging speelt een rol bij vieringen en extra activiteiten op school. De school vormt verschillende commissies rondom speciale dagen (feestdagen, carnaval e.d.) en de oudervereniging ondersteunt deze initiatieven door bijvoorbeeld het versieren van de school, het verlenen van hand- en spandiensten of door het doen van een financiële bijdrage.
Daarnaast organiseren wij tweejaarlijks een schoolreisje voor alle leerlingen. De oudervereniging vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van alle ouders, waardoor wij deze activiteiten mogelijk kunnen maken.
Wanneer u dus graag iets wilt betekenen voor de extra activiteiten of u wilt méér weten over wat wij doen, spreek ons aan op het schoolplein of bezoek een van onze vergaderingen. De oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken, waarbij overigens ook altijd een of twee leerkrachten aanwezig zijn. Deze vergaderingen zijn openbaar, staan in de kalender en worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

De belangrijkste doelen van de oudervereniging zijn de contacten en de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen te bevorderen en te onderhouden, het beheren van de ouderbijdrage, het behulpzaam zijn en/of adviseren bij de taakvervulling van de school en het coördineren van de op school werkzame werkgroepen. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouders. Ruud Post, leerkracht groep 6, is vanuit het team de contactpersoon.
Onze oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. Financiën van de oudervereniging staan los van de financiën van school, de vereniging is echt van de ouders en niet een onderdeel van de school zelf.
 
Ouderbijdragen
Om kosten van bepaalde projecten en andere activiteiten die de oudervereniging  voor leerlingen op school organiseert te kunnen financieren, is de bijdrage [onder voorbehoud] ook dit  schooljaar
€ 32,50 voor één kind. (2e kind  € 30, -) De bijdrage zal rechtstreeks aan de kinderen besteed worden. Het innen van de ouderbijdrage gebeurt vroeg in het schooljaar, na de jaarvergadering. Ook wordt dan de bijdrage voor dat schooljaar vastgesteld. Digitaal kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de oudervereniging KC Dynamiek. (bankrekening  NL 13 INGB 0002641678 ING-bank t.n.v. Oudervereniging KC Dynamiek o.v.v. de naam van het kind + groep)
De ontvangen gelden kunnen gebruikt worden  voor die 'extra' aankleding van het onderwijs aan uw kind waarvoor 'onze' overheid geen faciliteiten ter beschikking stelt.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien de gevraagde bijdrage u voor problemen stelt, schroomt u dan zeker niet om contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de oudervereniging of met de directie. Naast de ouderbijdrage, wordt eventueel voor een aantal activiteiten een extra bijdrage gevraagd, zoals schoolreis, excursies, schoolfotograaf, eventuele jubilea.