Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van kinderen uit groep 5 t/m 8. Zij komen 6x per jaar bij elkaar en praten over behoeften en vragen vanuit alle kinderen, onderzoeken mogelijkheden en wensen voor de toekomst en zijn nauw betrokken bij de voorbereiding van activiteiten op school. De bijeenkomsten worden geleid door onze Interne Begeleider (Sonja Lenoir). Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt. Leden van de leerlingenraad informeren vervolgens hun klasgenootjes over deze vergaderingen.