Kindcentrum Dynamiek
Goudenweg 200
6216 TT Maastricht
T. 043-3430264
E. info.kcdynamiek@kom-leren.nl
Plus groep; Knappe koppen.
IKC Dynamiek.
 
 De plusgroep is een speciale groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  1 keer per week wordt er in de plus klas gewerkt, ontdekt en samengewerkt.
In het begin van het schooljaar starten we met de Denkprofielen van Sternberg. Aan de hand van deze profielen leren de kinderen hoe zij zelf denken. Denken ze creatief, analytisch of praktisch? Hoe werk ik, hoe pak ik mijn taak aan , wat past bij mij en hoe zit ik in elkaar?
Wij willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van meer- en hoogbegaafde leerlingen.  Dit is belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen ,kinderen zich  sociaal competent te laten voelen. Wij vinden het ook belangrijk om de lessen van leerlingen te verrijken, te compacten  en leerlingen eventueel te laten versnellen met de daarvoor gemaakte school brede afspraken.
 
 Wat vinden wij belangrijk?
Kinderen hun doelen te laten verwoorden en uit te laten voeren.
Mee te laten denken over de inhoud van de lessen.
Leren samen spelen / samenwerken, leren van elkaar.
Verantwoordelijkheid dragen, delegeren, omgaan met leiderschap/ volgzaamheid.
Filosoferen: doordenken, gevoelens uiten en beschrijven .
Vergroten van het zelfvertrouwen.