Ons onderwijs

LEVENSHOUDING

Kinderen worden geboren en groeien op in hun eigen gezin, met eigen waarden en normen. Belangrijk dus voor iedereen, om te ontdekken “wie ben ik?”

Vanuit een positieve benadering willen wij het zelfvertrouwen van de kinderen vergroten. Relativeren, creatief denken en vooral geen problemen uit de weg gaan. Middels een onderzoekende houding, op zoek gaan naar de beste oplossing!

Een positieve relatie tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en natuurlijk tussen leerkrachten en ouders, vormen voor ons de basis om het mooiste “ikje” uit elke persoon te halen!

TALENTEN

Waar ben je goed in? En waar liggen nog ontwikkelpunten? Een vraag die wij ons allemaal dagelijks stellen… Eén ding is zeker: iederéén heeft talent! Terwijl de ene goed is in het oplossen van de moeilijkste rekenopdrachten, kan een ander weer prima samenwerken. Het ene kind is creatiever, terwijl weer iemand anders veel beter analytisch kan denken. We vullen elkaar prima aan en kunnen altijd van elkaar leren!

Samen gaan wij op zoek naar elkaars talenten, ondersteunen en helpen we elkaar tijdens deze zoektocht.

GOUDEN WERELDBURGER

Wij bereiden onze kinderen voor op die plek in de maatschappij, waarbij ze zich heel gelukkig gaan voelen. We leren hun basisvaardigheden op zowel cognitief, als sociaal en emotioneel gebied. We oefenen met deze vaardigheden en passen ze regelmatig toe in de verschillende dynamische situaties die in de alledaagse praktijk worden gecreëerd. We gaan aan de slag in onze natuurtuin of op onderzoek in de wijk en breiden ons netwerk steeds verder uit naar de rest van de wereld. Vanuit deze ervaringen worden onze kinderen rijker en gaan ze met veel zelfvertrouwen en een positieve instelling, de toekomst tegemoet!