Stichting Leergeld Maastricht

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding en een rekenmachine of woordenboek. Stichting leergeld vergoedt niet de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor schoolreisjes, activiteiten en excursies.

Een aanvraag doen gaat zo:

  • Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
  • Vul het aanvraagformulier volledig in
  • Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
  • Klik aan dat u geen robot bent
  • Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij de intern begeleider op school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener.

Voor meer info klik op: Leergeld informatie ouderavonden pdf