Leren leren

Jij in de wereld: …leren leren

Taal, lezen, rekenen; kerndoelen/leerlijnen; PBS; 21st century skills


BASISVAKKEN

Er wordt onderwijs van hoge kwaliteit gegeven. De basisvaardigheden worden aangeboden met hoge verwachtingen. Kinderen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zodat het maximale uit elk persoontje wordt gehaald. Leerkrachten stimuleren, geven een positieve sturing, coachen en bieden de juiste faciliteiten. Het onderwijs koppelen we steeds meer aan de werelden van CNAL om onderwijs in samenhang te geven. Dat maakt het leren betekenisvoller en effectiever.

KERNDOELEN / LEERLIJNEN

Voor de vakken taal, lezen en rekenen gebruiken wij de methodes als leidraad. Dat betekent dat wij de te behalen doelen per blok, evenals de leerlijnen als groter geheel, voor ogen houden. We voegen belangrijke oefeningen toe, herhalen eerder opgedane kennis en maken telkens een bewuste keuze over de inhoud en invulling per les.

Deze leerdoelen maken wij ook elk blok inzichtelijk. Kinderen kunnen zelf aangeven welke hulp zij nodig hebben om het betreffende doel te bereiken. Hun eigen betrokkenheid wordt op deze manier vergroot, kortom hun eigenaarsschap groeit.

Op deze manier krijgt elk kind het onderwijs, dat hij of zij nodig heeft en sluiten we aan bij elke behoefte.

PBS

In Kindcentrum Dynamiek maken we gebruik van PBS, Positive Behaviour Support.

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.

De PBS-waarden van Kindcentrum Dynamiek zijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

21st CENTURY SKILLS

In Kindcentrum Dynamiek leiden we vandaag de volwassenen van morgen op. Daar ligt voor ons een belangrijke taak. We leiden onze kinderen op om later zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe, multiculturele en snel veranderende (kennis)maatschappij.

We weten niet hoe onze maatschappij / onze cultuur er over 20 jaar uit ziet.

We weten wel welke vaardigheden belangrijk zijn om je in die maatschappij staande te houden. Deze vaardigheden zijn vastgelegd in de 21th century skills.