Op ontdekking

WIJ IN DE WERELD op ontdekking

Toepassen; CNAL; vieren; verbinding

Wat kunnen we nu met alle aangeleerde vaardigheden? Er is niks leuker en leerzamer, dan deze regelmatig in de dagelijkse praktijk te oefenen en toe te passen. Pas dan wordt helder WAAROM wij deze kennis nodig hebben en WAT we hiermee kunnen.

CNAL

CNAL staat voor Creatief, Nieuwsgierig, Actief Leren.

Binnen de CNAL-middagen wordt onderwijs in samenhang gegeven voor de wereldorienterende en creatieve vakken. Ook zullen er tijdens die middagen raakvlakken zijn met taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, enz.

We werken met een 2-jaarlijkse cyclus, waarin 10 wereldthema’s aan bod komen. Deze thema’s zijn gekoppeld aan the Global Goals.

VIEREN

Vieren is een belangrijk element binnen ons Kindcentrum.  We vieren de vele succesjes met  kinderen en natuurlijk ook traditionele feesten als Sinterklaas en X-mas slaan we niet over. We grijpen deze momenten tevens aan om elkaar te ontmoeten, van peuters tot groep 8. Van een opening van de kinderboekenweek tot een afsluitende expositie aan het einde van een thema, en van een gezamenlijke nieuwjaarstoost tot een…Dynamische viering!

VERBINDING

Als individu functioneer je nooit alleen binnen onze samenleving. Wij leren onze kinderen al op jonge leeftijd om SAMEN te werken, groeiend van groep naar leerteam. Kinderen leren van elkaar, het maakt hun zelfstandig en ze oefenen tevens om oplossingsgericht te werken.

Deze verbinding tussen alle leeftijdsgroepen is voor iedereen voelbaar. Van een goedemorgengroet bij het inloopkwartier, tot een informeel praatje aan de deur… Betrokkenheid ten top!

Die verbinding blijven we uitbreiden. In de buurt, de stad, ons land en…de wereld. Het maakt ons allemaal NOG nieuwsgieriger!