Oudervereniging

Bestuur OV: Francois Kramer, Maurice Soudant, Kelly de Vree en Daan Koene

De belangrijkste doelen van de oudervereniging zijn de contacten en de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen te bevorderen en te onderhouden, het beheren van de ouderbijdrage, het behulpzaam zijn en/of adviseren bij de taakvervulling van de school en het coördineren van de op school werkzame werkgroepen. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouders. Ruud Post, leerkracht groep 7, is vanuit het team de contactpersoon.Onze oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. Financiën van de oudervereniging staan los van de financiën van school, de vereniging is van de ouders.

De oudervereniging speelt een rol bij vieringen en extra activiteiten op school. De school vormt verschillende commissies rondom speciale dagen (feestdagen, carnaval e.d.) en de oudervereniging ondersteunt deze initiatieven door bijvoorbeeld het versieren van de school, het verlenen van hand- en spandiensten of door het doen van een financiële bijdrage.Daarnaast organiseren wij jaarlijks een schoolreisje voor alle leerlingen. De oudervereniging vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van alle ouders, waardoor wij deze activiteiten mogelijk kunnen maken.Wanneer u dus graag iets wilt betekenen voor de extra activiteiten of u wilt méér weten over wat wij doen, spreek ons aan op het schoolplein of bezoek een van onze vergaderingen. De oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken, waarbij overigens ook altijd een leerkracht aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en staan in de schoolkalender.

Ouderbijdragen

Om kosten van bepaalde projecten en andere activiteiten die de oudervereniging  voor leerlingen op school organiseert te kunnen financieren, is de bijdrage [onder voorbehoud] ook dit schooljaar € 35,- per kind. De bijdrage zal rechtstreeks aan de kinderen besteed worden. Het innen van de ouderbijdrage gebeurt vroeg in het schooljaar, na de jaarvergadering. Ook wordt dan de bijdrage voor dat schooljaar vastgesteld.

Jullie ontvangen via Parro een betaallink van Mollie Payments om per Ideal via één klik jullie bijdrage over te maken.

Lukt het niet via Ideal, dan kunnen jullie je ouderbijdrage overmaken op de rekening van de oudervereniging KC Dynamiek. (bankrekening  NL 13 INGB 0002641678 ING-bank t.n.v. Oudervereniging KC Dynamiek o.v.v. de naam van het kind + groep). De ontvangen gelden kunnen gebruikt worden  voor die 'extra' aankleding van het onderwijs aan jullie kind waarvoor 'onze' overheid geen faciliteiten ter beschikking stelt.De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien de gevraagde bijdrage jullie voor problemen stelt, schroom dan zeker niet om contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de oudervereniging of met de directeur. Naast de ouderbijdrage, wordt eventueel voor een aantal activiteiten een extra bijdrage gevraagd, zoals schoolreis, excursies, schoolfotograaf, eventuele jubilea.

KVK Oudervereniging Dynamiek: 66686326