Bibliotheek

In onze school is er een schoolbibliotheek in samenwerking met Centre Céramique / Stadsbibliotheek Maastricht. Want lezen is belangrijk.Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.Met de Bibliotheek op school werken de bibliotheek en school structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.De leescoördinator en het team van de school zorgen samen met de leesconsulent van de bibliotheek voor een leesplan en activiteiten die het lezen stimuleren.Openingstijden en lidmaatschapWekelijks worden onder begeleiding van vrijwillige (groot)ouders boeken uitgeleend aan de kinderen. Kinderen mogen twee boeken lenen, zodat ze altijd een boek voor in de klas hebben én een boek voor thuis. Ook de kinderen van de peuterspeelzaal maken gebruik van deze bibliotheek.

De openingstijden van de Bibliotheek op school zijn:

Maandag        8.30 uur -10.15 uur
Woensdag       8.30 uur - 10.15 uur
Donderdag      10.00 uur - 12.00 uur.
Van 11.45 uur tot 12.00 uur kunnen de peuters de bibliotheek bezoeken.

Het lenen van boeken is helemaal gratis.De voorwaarde om deel te nemen aan de uitleen voor boeken is het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier.

Hebt u als (groot)ouder / verzorger interesse om het team van vrijwilligers te komen versterken en te helpen bij de uitleen aan de kinderen? Meldt u dan bij Nicole.